Bloghttp://madac.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskMagnusov jav (madac)Magnusov jav je bežne pozorovaný, keď sa dráha točiacej sa lopty stáča preč od pôvodného smeru pohybu. Je dôležitý v mnohých loptových hrách. Mon, 21 Dec 2015 11:25:49 +0100https://madac.blog.sme.sk/c/391172/magnusov-jav.html?ref=rssElektromagnetické pole? (madac)Aj napriek dokonale spracovanej teórii elektromagnetického poľa, je jeho podstata stále neznáma.Po pripojení napätia, tečie vodičom  elektrický prúd a v okolí vodiča vzniká elektromagnetické pole. Po odpojení napätia prúd netečie a pole zaniká. Existuje aj  magnetické pole spojené s pevným magnetom. Na vysvetlenie pevného magnetu a elektromagnetu sú rozdielne teórie aj keď sa jedná o rovnaké magnetické pole. Magnetické pole musí  mať jednotnú teóriu. Tue, 21 Apr 2015 12:07:30 +0200https://madac.blog.sme.sk/c/367435/elektromagneticke-pole.html?ref=rssodraz a lom svetla (madac)Pre odraz a lom svetla na rozhraní dvoch prostredí platí Huyghensov princíp. S týmto optickým zákonom je všeobecný súhlas. Tue, 22 Apr 2014 10:46:32 +0200https://madac.blog.sme.sk/c/354479/odraz-a-lom-svetla.html?ref=rssElektrický náboj (madac)Elektrón je považovaný za elementárny elektrický záporný náboj, ktorý je obklopený poľnou formou hmoty, chápanou ako elektrické pole. Problémom je kladný elektrický náboj v elektrických obvodoch. Aj keď sa bežne používa pojem kladný náboj, napríklad pri dipóloch a kondenzátoroch, jeho zdroj t.j. kladne nabitá častica tam neexistuje.Thu, 13 Mar 2014 10:19:50 +0100https://madac.blog.sme.sk/c/351256/Elektricky-naboj.html?ref=rssCoriolisova sila (madac)Pri pozorovaní dejov v pohybujúcej sa sústave nie je možné určiť absolútny pohyb sústavy. Podľa súčasného poznania vesmíru, nie je možné určiť absolútny pohyb žiadneho telesa a sním spojenej súradnicovej sústavy. Každé teleso má svoju kinetickú energiu a každá zmena  tohto energetického stavu, je vyvolaná novou silou. Jav, ktorý poznáme pod názvom Coriolisová sila, vychádza z funkčného vzťahu medzi dvoma viazanými sústavami, z ktorých druhá je neinerciálna. Z nižšie uvedeného príkladu je zrejmé, že Coriolisová sila nerieši to čomu je pripisovaná.Tue, 11 Mar 2014 11:16:00 +0100https://madac.blog.sme.sk/c/348211/Coriolisova-sila.html?ref=rss